Om oss

Kort historie

“Aar 1928 – Juli 12. møttes endel interesserte paa herr Gramstad Henriksens kontor, og ble her enige om å stifte Tvedestrand Motorbåtforening.”

Disse linjer er sakset fra Tvedestrand Motorbåtforenings (TMF) første protokoll og danner opptakten til TMF og «avleggeren» Tvedestrand Racing Klubb». Foreningens første “bestyrelse” besto av Finn Gramstad Henriksen (formann), Arne Fredvik (nestformann), Erland Eriksen (sekr./kass.) samt havnefogd Biring, Ola Senum og Georg Christiansen.

Lite ante vel disse “interesserende” den gang at de la grunnlaget til en forening som i lange perioder skulle bli byens mest driftige, at den skulle skape begrepet “rigattada’ene”, at den ved sin årlige julifest etter hvert skulle mønstre noe av verdens raskeste båter med en motorstyrke opp mot de 1000 hk., og samtidig gjøre “Byen ved fjorden” kjent som regattabyen framfor noen.

Allerede 3 dager etter at foreningen var stiftet, arrangerte TMF sin første regatta – og regattabanen den gang var den samme som den man i dag benytter. 44 båter deltok, og det ble straks slått fast at dette var den største motorbåtregatta som var holdt på Sørlandet. Tonen var anslått allerede fra første stund. Samme høst ble det også avviklet høstregatta på Buskjærfjorden. Foreningens styre var heller ikke snauere enn at den allerede 2. og 3. juledag samme år satte opp revyen “For full fart”. Så intensjonene om en aktiv forening var der så menn fra starten av.

Mer om historien til TMF kan man lese på TMF`s egen webside – det anbefales da det har vært mye aktivitet og hendelser opp igjennom historien

Tvedestrand Racingklubb var opprinnelig et underbruk av TMF -den såkalte «regattakomiteen» som opp igjennom årene hadde arrangert regattaene. I 1984 ble TRK formelt stiftet med eget organisasjonsnummer og etter hvert tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Motorsportforbund. TRK har beholdt det nære og tette forholdet til TMF – blant annet er alle medlemmer i TRK automatisk også medlemmer i TMF. TRK nyter også gosdt av å ha tilholdssted på Østerå Marina, et anlegg som tilhører TMF.

Fra stiftelsen  i 1984 og frem til i dag har Tvedestrand Racingklubb tatt stafettpinnen videre og holder i hevd TMF og Tvedestrands By`s ry som «Båtsportens mekka». Klubben er i dag Norges største båtsportklubb både mht utøvere og antall arrangementer.

Styret i 2023 består av:

 • Svein Henriksen – Leder
 • Jarle Hagane – Nestleder
 • Caroline Garcia – Kasserer
 • Reidar Senum – Sekretær
 • Jan Trygve Braaten – Styremedlem
 • Mats Omholt – Styremedlem
 • Gunnar Arnt Bjørnstad – Styremedlem
 • Mathias Halvorsen – Utøverrepresentant
 • Aurora Senum – Ungdomsrepresentant
 • Roger Mathisen – Varamedlem
 • Jan Dukene – Varamedlem